ZŠ a MŠ Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ a MŠ Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
Kontakt: Jižní 1903, 47001 Česká Lípa
Okres: Česká Lípa
Zaměření: Se sportovním zaměřením, spolupráce s fotb. klubem Arsenal ČL
Počet žáků školy: 258 ZŠ, 55 MŠ
Cíle, vize školy: Všestranný rozvoj žáka a jeho uplatnění v životě po ukončení ZŠ.
Úspěch školy: Sportovní úspěchy, Umístění vycházejících žáků v prvním kole řízení, zvládání testů Cermat, Scio...
Důvody: Prezentace a zviditelnění školy, činnosti žáků a učitelů.
Veřejné aktivity: Mnohaleté zapojení žáků školy do charitativních a dobročinných projektů: (Adventní koncerty, Adra - sběr lékarniček, akce fondu Sidus, CPK-Chrpa, Píšťalka, Život dětem, Projekt Šance "Děti ulice",Květinový den - Liga proti rakovině, sbírka hraček pro děts
Výjimečnost: Snaha o naplnění hesla školy z ŠVP : "Škola pro všechny", tzn. zapojení většiny žáků školy do každodenní činnosti nejen studijní, ale i ve volnočasových aktivitách v školních kroužcích a projktech např.: "Děti dětem" (Den Země, Den Dětí, Akademie, Sportov

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu