Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Název školy: Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Kontakt: Komenského 399, 54101 Trutnov
Okres: Trutnov
Zaměření: sportovní, běžné a speciální třídy
Počet žáků školy: 706
Cíle, vize školy: Harmonicky rozvinutá osobnost, hrdá na věci, které dokáže zvládnout sama.
Úspěch školy: spokojený žák a rodič
Důvody: zvýšení prestiže školy a povědomí o ní
Veřejné aktivity: sportovní dny, tématické dílny, knihovna
Výjimečnost: školní knihovnou, moderními prostory (sportovní zázemí)

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu