Základní škola Úpice-Lány

Název školy: Základní škola Úpice-Lány
Kontakt: Palackého 793, 54232 Úpice
Okres: Trutnov
Zaměření: škola podporující zdraví; středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Počet žáků školy: 273
Cíle, vize školy: ZŠ Úpice-Lány chce být školou: = otevřenou a tolerantní (kde se děti s různými vzdělávacími potřebami učí žít společně, kde se učí jednat, kde se zkrátka učí být, aby se úspěšně mohla rozvíjet jejich samostatná osobnost) = nápaditou a tvořivou (kde není nouze o dobré nápady, kde si děti hrají, kam se rády vracejí nejen po vyučování, ale i po skončení své devítileté docházky) = rodinnou a pohodovou (kde se děti cítí spokojeně, bezpečně, kde se nemusí stydět za své neúspěchy, kde se nemusí bát vyjádřit své názory, kde nejsou posuzovány pouze a hlavně podle svých vzdělávacích výsledků) = moderní a hravou (kde se děti vzdělávají v moderním prostředí, které je stimuluje a podporuje v aktivním učení, kde je jim vyváženě poskytován prostor pro hru, práci i zábavu).
Úspěch školy: = rodiči vnímána pozitivně; = žáci postupují do krajských kol vědomostních soutěží (2011 - Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda, Pythagoriáda) = je držitelkou a spoludržitelkou světových a českých netradičních rekordů (2001 - nejvíce vodníků na jednom místě; 2006 - spolu s kolegy ze ZŠ Bří Čapků Úpice - největší pyramida z víček od PET lahví = 568 820 uzávěrů; 2009 - nejvíce sněhuláků na jednom místě - 3009 kusů; 2010 - největší autogramiáda rekordmanů...)
Důvody: Aby případně inspirovala ostatní školy.
Veřejné aktivity: Vítání prvňáčků Den zdraví Den bez aut Dny otevřených dveří Hudební a taneční vystoupení Igelitiáda (Den Země) Karneval pro děti z Jestřebích hor Exkurze pro seniory Kroužek práce na počítači pro děti z mateřské školy Veřejná prezentace absolventských prací Netradičním odpis vycházejícíh žáků Zimní radovánky Edice skládaček (3x ročně 600 ks, témata: Ekologie, Dopravní výchova, Školní časopis ÚL, Finanční gramotnost, Rekordy, Den zdraví) atd.
Výjimečnost: finanční gramotnost v učebním plánu jako povinný předmět pro žáky 9. třídy vzdělávací středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty škola je vyzdobena ve "včelím duchu" - vycházíme ze zkratky Úpice-Lány, tedy ÚL = "pořád to tu bzučí, rojí se nápady, sem tam nějaké žihadélko, a toho kvalitního medu potom!"

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu