Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Název školy: Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
Kontakt: nám. Míru 283, 54301 Vrchlabí
Okres: Trutnov
Zaměření: Jsme Zdravá škola se sportovními třídami, a tak je zaměřen i náš školní vzdělávací program. Výuka se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. Kromě kvalitní a efektivní výuky se zaměřujeme zejména na oblast prevence rizikového chování. Na 2. stupni se žáci specializují vždy v jedné sportovní třídě v každém ročníku na určitý sport (hokej, sjezdové a běžecké lyžování, atletika, orientační běh). Našim sportovcům poskytujeme kvalitní sportovní zázemí v prostorné a moderní tělocvičně, ve sportovním areálu manželů Zátopkových a za podpory zřizovatele města Vrchlabí i v nově rekonstruovaném běžeckém areálu Vejsplachy a v hokejové DD Elektromont aréně.
Počet žáků školy: 445
Cíle, vize školy: Naším cílem je naplnění vize školy. Vize – zdravý, sebevědomý jedinec, zdravá a bezpečná škola. Mise – nabízíme ucelený program podpory zdraví ve škole. Styl – citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující.
Úspěch školy: Úspěchy školy na poli vzdělávacím jsou završeny složením školní závěrečné zkoušky (maturita nanečisto) a úspěšným přijmutím žáků na střední školy. Za obrovský úspěch považujeme naši propracovanou nadstandardní primární preventivní péči včetně okamžitého promyšleného a efektivního řešení rizikových projevů chování včetně tak obávané šikany. Naše škola dále slaví úspěchy především na poli sportovním. Každoročně získávají žáci přední místa na soutěžích na úrovni okresní, krajské i celorepublikové (např. Jan Skořepa získal v zimní sezóně ve sjezdovém lyžování 1. místo v Českém poháru, 1. místo na MČR a 12. místo na MS). Naši absolventi-sportovci získávají cenné trofeje na mezinárodních, evropských i světových kolbištích (např. rychlobruslařka Karolína Erbanová). Mezi velký úspěch mimoškolní činnosti školy patří i již tradiční nastudování a uvedení původního školního muzikálu, poslední s názvem Šejk, a natočení detektivního příběhu „Cokoliv řeknete…“ (odkaz na ukázky je v bodě "Výsledek žáka").
Důvody: Velmi nás zaujaly cíle projektu „Nejlepší česká škola“, které nás zároveň motivují. Zapojením do projektu chceme širší veřejnosti i touto formou ukázat, co si mají představit pod pojmem zdravá škola se sportovními třídami. Je to pro nás další příležitost a možnost ukázat veřejnosti náš komplexní přístup nejen ke sportovně nadaným žákům, ale i ke každému jednotlivci. V roce 2012, kdy slavíme 150. výročí založení školy, tak mediální prezentací posílíme nejen image a dobré jméno školy, ale i našeho města Vrchlabí nacházející se na úbočí Krkonoš.
Veřejné aktivity: Škola v rámci otevřeného partnerství spolupracuje při řadě akcí zejména s DDM Pelíšek Vrchlabí, ZUŠ Vrchlabí, KRNAPem apod. V rámci partnerství zdravých škol máme pravidelné společné akce se ZŠ speciální Diakonie ČCE Vrchlabí, kde jsou žáci se středním a těžkým mentálním postižením. Pedagogové spolu s dětmi připravují během roku řadu setkání tematicky zaměřených k ročnímu období (loučení s létem, Halloween, vánoční a velikonoční jarmark, sběr odpadků v Krkonoších ad.). V rámci sportovních aktivit, závodů a soutěží dále spolupracujeme se sportovními kluby, zejména pak s TJ Spartak Vrchlabí a HC Vrchlabí. V ročním plánu školy je řada úspěšně realizovaných veřejných akcí – vánoční zpívání, velikonoční a vánoční jarmark atd.
Výjimečnost: Zázemím zdravé školy poskytujeme žákům i učitelům pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. S nadsázkou můžeme říci, že šikana a jiné rizikové jevy u nás nemají místo. Nabízíme ucelený preventivní program od prvňáčků po teenagers. Máme kvalifikovaný sbor pracující jako jeden tým. Mezi jeho základní pilíře patří i školní psycholožka, preventistka rizikových jevů a výchovná poradkyně. Komplexní a efektivní systém prevence včetně zážitkových pobytů s následnou každodenní aktivitou máme ověřen a zdokonalen letitou praxí. S pravidelnými preventivními programy vstupujeme do každé třídy. Téměř všichni pedagogové byli proškoleni v problematice minimalizace šikany (projekt MIŠ) společností AISIS a s úspěchem tyto osvojené znalosti a dovednosti aplikují ve své praxi. Přístup k žákům je citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující. Jsme první školou v ČR, která získala označení: „Škola přátelská alergikům a astmatikům.“ V rámci autoevaluace školy a zkvalitňování preventivní i následné péče o žáky naší školy velmi úspěšně využíváme diagnosticko-interveční systém Barvy života, který je určen pro individuální, skupinovou či celoškolní intervenci. Mezi další odlišnosti a výjimečnost patří již zmíněné sportovní aktivity a úspěchy včetně vlastní stanice zájmových činností. V rámci sportovních aktivit školy a spolupráce s FTVS UK Praha jsme zapojeni do projektu EU HCSC „Zdravé děti ve zdravé společnosti“. V neposlední řadě dokladuje naši výjimečnost a odlišnost již zmiňovaný školní muzikál a čerstvě žáky školy režírovaný a natočený původní detektivní příběh.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu