Základní škola a Mateřská škola Krčín

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Krčín
Kontakt: Žižkovo náměstí 1, 54901 Nové Město nad Metují
Okres: Náchod
Zaměření: Základní škola a Mateřská škola Krčín vznikla splynutím školy mateřské a základní v roce 2009. Žákům nabízí vyrovnané všeobecné vzdělání. Jsme škola bezbariérová, otevřená a komunikace s rodiči patří k našim prioritám.
Počet žáků školy: 287
Cíle, vize školy: Hlavní cíl vyjadřuje heslo ŠVP „Ruku v ruce za vzděláním“, které symbolizuje spolupráci v rámci školy i mimo ní. Žáci, učitelé a rodiče se stávají spolupracovníky. Komunikace probíhá na partnerské úrovni a je založena na vzájemném respektu a úctě. Jsme škola otevřená, nediskriminující, se snahou o co možná nejtolerantnější prostředí. Škola umožňuje rozvoj plného potenciálu každého dítěte, podporuje integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv.
Úspěch školy: Hlavní cíl vyjadřuje heslo ŠVP „Ruku v ruce za vzděláním“, které symbolizuje spolupráci v rámci školy i mimo ní. Žáci, učitelé a rodiče se stávají spolupracovníky. Komunikace probíhá na partnerské úrovni a je založena na vzájemném respektu a úctě. Jsme škola otevřená, nediskriminující, se snahou o co možná nejtolerantnější prostředí. Škola umožňuje rozvoj plného potenciálu každého dítěte, podporuje integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv.
Důvody: V poslední době se jsme se sami přesvědčili, že některé věci, které se nám ve škole zdají samozřejmé, ve skutečnosti jinde běžné a samozřejmé nejsou. Chceme ukázat, že škola může být místem, kde společnou přátelskou atmosféru tvoří učitelé, žáci i rodiče. Že škola je místo, kde i učení může být zábava, stejně tak i odpoledne nebo víkend strávený ve škole.
Veřejné aktivity: Škola se prezentuje veřejnosti svými vlastními projekty, jako jsou veřejná vystoupení, či výstavy ve vestibulu školy. Další vystoupení jsou připravována pro domovy důchodců nebo mateřské školy. Pěvecké sbory vystupují především na místních akcích jako je vánoční výstava na zámku Vánoce s květinou, nebo přehlídka pěveckých sborů Novoměstská písnička. Pěvecký sbor Terénní berušky se účastní i filmového festivalu Novoměstský hrnec smíchu, benefičních koncertů a dalších vystoupení ve městě i v okolí. Výsledky své práce prezentujeme v regionálních novinách, na stránkách školy a města a také ve svém školním časopise.
Výjimečnost: -

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu