Základní škola Náchod – Plhov

Název školy: Základní škola Náchod – Plhov
Kontakt: Příkopy 1186, 54701 Náchod
Okres: Náchod
Zaměření: Jsme škola pro základní vzdělávání, náš školní program se jmenuje "Klíče k životu", což charakterizuje naši snahu zprostředkovat dětem základní znalosti a dovednosti. Máme od 5.ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Počet žáků školy: 424
Cíle, vize školy: Učící se škola - nejen učitele učí děti, ale i žáci se inspirují navzájem, v mnoha věcech i naši žáci mohou obohacovat pedagogy. Každé dítě je individualita a s tím také pracujeme. Máme ve škole mnoho dětí s nějakým problémem a snažíme se jim pomoci.
Úspěch školy: Naším úspěchem je zejména práce na klimatu školy. Z hlediska výsledků jsme úspěšní zejména v oblasti sportu, naši žáci jsou mistry republiky v korfbalu, v rámci sportovních tříd fungují fotbalové třídy. Na krajské úrovni zaznamenáváme úspěchy v atletice.
Důvody: Chceme naši práci konfrontovat s prací jiných škol, prezentovat práci pedagogického sboru a dětí na veřejnosti. Máme hodně šikovných a talentovaných žáků a hledáme příležitosti, jak o naší práci informovat.
Veřejné aktivity: Každoroční prezentace práce dětí v rámci vánoční a velikonoční výstavy, dopoledne otevřených dveří (sobota 15.1.), pořádání sportovních akcí okresního formátu, pořádáme Olympiádu dětí 1.stupně náchodských škol (6 ročníků),závěrečné akademie.
Výjimečnost: Důležitou složkou naší práce je osobnostní a etická výchova, je součástí práce celé školy, pedagogové se vzdělávají v této oblasti, spolupracujeme se školní psycholožkou. Výjimečná je i široká nabídka mimoškolní činnosti - zaměření na sport, výtvarné činnosti

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu