Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice
Kontakt: Velká Jesenice 2 2, 55224 Velká Jesenice
Okres: Náchod
Zaměření: málotřídní škola
Počet žáků školy: 47
Cíle, vize školy: dobrá spolupráce s rodiči, dobrá příprava dětí na 2. stupeň
Úspěch školy: studium dětí na gymnáziích, spolupráce s Polskou školou v Gorzanově, návštěvy dětí výměnné , pravidelný masopustní průvod
Důvody: zviditelnění se, máme spoustu nápadů a aktivit pro děti, je dobré s nimi seznámit veřejnost
Veřejné aktivity: besídky, pro rodiče, sběr papíru, volnočasové aktivity pro děti
Výjimečnost: máme spoustu kroužků na volný čas dětí, využíváme školní dvůr na aktivní odpočinek dětí o přestávce, máme trampolínu, kde mohou skákat i o přestávkách, velkou tělocvičnu

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu