Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod
Kontakt: Nahořany 63, 549 07 Nahořany
Okres: Náchod
Zaměření: Naše škola je společným zařízením ZŠ a MŠ. Základní škola s mateřskou školou naplňují cíle společného vzdělávacího programu.a společné výchovné cíle a postupy. Náš ŠVP je zaměřen na výuku anglického jazyka již od předškolního věku. Na něj navazuje povinná výuka Aj od 1. ročníku.
Počet žáků školy: ZŠ 29, MŠ 20
Cíle, vize školy: Vzhledem k tomu, že jsme škola s nízkým počtem dětí, klademe důraz na individuální přístup k žákům. Učíme děti nejen poznávat, ale i samostatně jednat, zároveň však i spolupracovat mezi sebou a také být samy sebou. Snažíme se rozvíjet samostatnou a zdravě sebevědomou osobnost, která nejen umí a zná, ale i ví, kde chybějící informace vyhledá. Prostřednictvím jednotného systému výchovy a vzdělávání dětí MŠ a ZŠ chceme směřovat k uvědomění si role občana, který není lhostejný ke svému okolí. Do života školy zapojujeme i rodiče
Úspěch školy: Naše škola se zapsala do povědomí veřejnosti rekordem do Guinessovy knihy největším počtem kraslic na skořápkovníku nahořanském, naše škola se pravidelně umisťuje na předních místech ve výtvarných soutěžích
Důvody: Větší propagace malotřídních venkovských škol
Veřejné aktivity: staráme se o kulturu v obci - vítání malých občánků, vánoční výstavy, vánoční koncerty, vystoupení pro důchodce, účastnili jsme se tanečních soutěží, divadelních přehlídek, snažíme se udržovat tradice v obci - např. Masopust, zapojujeme do různých aktivit rodiče - drakiáda, pečení vánočních perníků, společné výlety apod. pořádáme o prázdninách letní tábor,
Výjimečnost: příkladná sounáležitost mateřské školy se školou základní

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu