Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín

Název školy: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín
Kontakt: Nemyčeves 77, 50601 Jičín
Okres: Jičín
Zaměření: málotřídní venkovská škola (dvoutřídní)
Počet žáků školy: 33
Cíle, vize školy: Cílem školy je postupně naučit žáky základním znalostem, dovednostem a postojům v rozsahu očekávaných výstupů a směřovat tak k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků daných RVP ZV na úrovni 2.období. Školní vzdělávací program ZŠ Nemyčeves
Úspěch školy: Vlastní didaktický postup výuky čtení,který integrací matematiky a prvouky pokládá základ k funkční gramotnosti
Důvody: Zveřejnění úspěšného didaktického postupu.
Veřejné aktivity: ZŠ Nemyčeves byla pilotní školou v projektu trorby a ověřování ŠVP podle RVP ZV. Dále spolupracuje s MŠMT na aktivitách zaměřených na málotřídní školy.
Výjimečnost: Osmiletá systematická práce vedoucí k didaktickému systému.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu