Základní škola K.V.Raise Lázně Bělohrad

Název školy: Základní škola K.V.Raise Lázně Bělohrad
Kontakt: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad
Okres: Jičín
Zaměření: Zaměřujeme se na etickou výchovu, finanční gramotnost a jsme regionální centrum pro žákovské .
Počet žáků školy: 401
Cíle, vize školy: Cílem jsou spokojení a zároveň vzdělaní žáci, pohoda a příjemná atmosféra ve škole, škola jako místo setkávání, komunikace a vzájemného obohacování a učení se všech, nejen žáků.
Úspěch školy: Sportovní úspěchy - fotbal, šachy, vybíjená (krajská a republiková kola), pěvecká soutěž (Novopacký slavíček), činnost žákovského parlamentu,
Důvody: Jsme aktivní škola hledající stále nové impulzy k posunu k lepšímu
Veřejné aktivity: -
Výjimečnost: Finanční gramotnost, integrace autistických žáků, sportovní a hudební úspěchy, výuka Comenia Scriptu.....

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu