Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694

Název školy: Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694
Kontakt: třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Zaměření: výuka cizích jazyků - ve škole se vyučuje anglický jazyk od 1. ročníku již 14 let, od 6. ročníku si žáci volí 2. cizí jazyk (německý nebo francouzský). Ve výuce jsou zapojeni rodilí mluvčí, žáci se pravidelně účastní pobytů v zahraničí.
Počet žáků školy: Ve školním roce 2010/2011: 826
Cíle, vize školy: Strategické cíle rozvoje školy, vize školy:
Úspěch školy: pravidelné výborné výsledky žáků při přijímacích řízeních na střední školy, vynikající výsledky v soutěžích (zejména cizojazyčné soutěže), v roce 2009 získala škola Evropskou jazykovou cenu LABEL za projekt Angličtina napříč předměty 1. stupně.
Důvody: příležitost pro propagaci školy, rádi bychom se podělili o své zkušenosti s výukou cizích jazyků, protože jsme přesvědčeni, že její úroveň je v rámci ČR výjimečná
Veřejné aktivity: poskytujeme pro žáky školy množství různých kroužků, pro veřejnost organizujeme kurzy anglického jazyka včetně kurzů pro učitele.
Výjimečnost: Jazyková výuka ve škole SNP Základní škola na třídě SNP v Hradci Králové se ve svém novém školním vzdělávacím programu zaměřila na výuku cizím jazykům, a tak vlastně potvrdila svoji tradiční vzdělávací orientaci.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu