ZŠ a MŠ Josefa Gočára

Název školy: ZŠ a MŠ Josefa Gočára
Kontakt: Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Zaměření: Výuka některých předmětů v anglickém jazyce od první třídy - povolení MŠMT
Počet žáků školy: 470 + 104 MŠ
Cíle, vize školy: 3 priority: 1. Zvládnutí angličtiny jako komunikativního prostředku na dobré úrovni - podle Evropského jazykového rámce úroveň B1+ v 5.-7.roč. Metody - výuka některých předmětů v Aj od první třídy, rodilý mluvčí 3 - 9 roč., Clil,malá maturita a konverzační státnice, výjezdy do zahraničí, partnerská škola. 2. Rozvoj logického myšlení - od 1.tř. pracovní listy-rébusy, hádanky, řešení problému. Ve 4.-7.tř. matematická setkání, soutěže, logická olympiáda - účast v Parlamentu ČR, testování, práce s nadanými žáky. 3. Čtenářská gramotnost - motivace - netradiční předčítání, čtenářské portfólia, spolupráce s rodiči.
Úspěch školy: Škola je velmi úspěšná v získávání financí z jiných zdrojů - v současné době zhruba 10 mil. a pracuje na dalších projektech. Tím má větší možnost zkvalitňování výuky pro všechna žáky, může pomáhat - má vlastního psychologa, logopedku a speciální psycholožku. Žáci jsou úspěšní v přijímacích řízení a v mnoha soutěžích a olympiádách.
Důvody: Jsme členy asociace aktivních škol. Byli bychom rádi, aby si společnost uvědomila důležitost rozvoje osobnosti každého dítěte - žáka, podporovala toto úsilí ve školách. Aby slyšela důvody, proč je dobré si společně nastavit pravidla a dodržovat je. Aby se zvyšovala kvalita vzdělání. A úplně jednoduše - abychom všichni mohli vidět práci v jiných základních školách.
Veřejné aktivity: Akademie, kroužky, vybudování veřejného prostranství, odpolední setkávání s rodiči, spolupráce s místními médii a místními neziskovýmí organizacemi.
Výjimečnost: Neusilujeme o výjimečnost v pravém slova smyslu. Jsme státní základní škola, která má předávat žákům všeobecné znalosti. Ale chceme být dobrou školou a proto nabízíme nadstandartní možnosti, otevřenou a úpřimnou spolupráci s rodiči a veřejností ( ukázkové vyučovací hodiny v sobotu), vyžadujeme důsledně od žáků plnění jejich práce a pomáháme jim v tom, celý učitelský sbor se systematicky vzdělává.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu