ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace
Kontakt: náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek
Okres: Karlovy Vary
Zaměření: běžná škola se speciálními třídami a přípravnou třídou
Počet žáků školy: 421
Cíle, vize školy: poskytnout kvalitní vzdělání všem dětem bez rozdílu
Úspěch školy: sportovní, v řadě soutěží - výtvarných, EKO, uměleckých, přírodovědných - účast v krajských i celostátních kolech
Důvody: i běžná škola s větším množstvím dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí může dosáhnout úspěchů
Veřejné aktivity: spolupráce s ostatními školskými zařízeními, knihovnou, LDN, účast v různých projektech
Výjimečnost: -

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu