ZŠ a MŠ Tři Sekery

Název školy: ZŠ a MŠ Tři Sekery
Kontakt: Tři Sekery 79, 35473 Tři Sekery
Okres: Cheb
Zaměření: Jsme malotřídní základní a mateřská škola, zaměřujeme se především na kvalitní integraci žáků s SPU, přípravu budoucích prvňáčků pro bezproblémový vstup do základní školy, zkvalitňování výuky zařazením na interaktivní, aidiovizuální a výpočetní techniku, poskytování logopedické péče, využívání speciálních programů Hypo a Kumot, zdravá výživa
Počet žáků školy: 35
Cíle, vize školy: Krátkodobé cíle: zařazovat do výuky programy orientované na environmentální, multikulturní a etickou výchovu, využívat ve výuce výstupy zrealizovaného projektu "Malotřídní škola nově a kvalitně", získat další grant pro navazující projekt "Malotřídní škola - férová škola", aktivně zapojovat rodiče do aktivit školy, řešit problematiku sociální inkluze, bez obav konkurovat i velkým městským školám
Úspěch školy: Úspěšná realizace projektu OPVK - "Malotřídní škola nově a kvalitně", zvyšování počtu žáků, nejlepší umístění v Karlovarském kraji v testování žáků třetích ročníků "Stonožka", 1.místo v soutěži "Hravě žij zdravě", získání certifikátu - aktivní škola, získání certifikátu za aktivní přístup k hodnocení kvality školy
Důvody: Dokázat veřejnosti, že i malotřídní škola je schopna konkurovat velkým městským školám, dokonce může být i lepší (spolupráce s rodiči, vybavení).Nižší počet žáků ve třídě či spojování ročníků nemusí být vůbec na škodu.
Veřejné aktivity: vystupování na veřejných akcích obce - zpívání u vánočního stromu, vánoční vystoupení pro důchodce, udržování staročeských tradic - pořádání Masopustu, výstavy prací žáků v místním muzeu Bouda, tvořivé dílny pro děti a rodiče, spolupráce s chebským muzeem a galeriií - podíl na jejich programech, prezentace na vlastním webu, v regionálním tisku i místním tisku, reportáž v televizním programu ČT 1 - Události v regionech, pořádání dne dětí "Pohádkový les"
Výjimečnost: Úspěšná realizace projektů, úzká spolupráce z MŠ - školička nanečisto pro rodiče a budoucí prvňáčky, zařazení programu Hypo pro předškoláky, program Kumot pro žáky ZŠ i MŠ, poznávání regionu - pěší turistika, cykloturistika, cílená "Putování za poznáním" ve spolupráci s chebským muzeem, tvořivé dílny, školní svačinky i pro žáky ZŠ, nabídka řady zájmových útvarů

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu