Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

Název školy: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace
Kontakt: Klášterní 2, 66902 Znojmo
Okres: Znojmo
Zaměření: - Výuka všech předmětů – digitální hnízda - Cizí jazyky - Rozvoj dalších druhů talentů – Rozvoj talentu a nadání žáků – integrativní model - Moderní technologie implementované do hudební, taneční, výtvarný …aj.
Počet žáků školy: cca 750
Cíle, vize školy: Máme vlastní originální školní strategii – krédo školy – Každé dítě může být úspěšné, … tak proč ne Vaše?!
Úspěch školy: Úspěchy (přední místa) žáků v okresních, krajských i republikových soutěžích v různých oblastech (sportovní gymnastika, korfbal, sborový zpěv, tvůrčí psaní, výtvarné soutěže, německý jazyk, anglický jazyk, matematika). Příklady některých úspěchů za poslední období: Sport – mistři ČR ve sportovní gymnastice . ml. žáci, mistři ČR korfbal (různé kategorie) Hudba – finalisté celorepublikové přehlídky dětských pěveckých souborů, vydané tři vlastní CD, koncerty v ČR i zahraničí (5 pěveckých souborů) Tanec – taneční soubor Dyns – v různých kategoriích vítězství v celostátních soutěžích a přehlídkách Výtvarný výchova a tvůrčí psaní – vítězství a ocenění v celostátních soutěžích Cizí jazyky – finalisté v krajských i celostátních kolech konverzační soutěže Více na www.evokace.cz
Důvody: Jsme škola s vlastní originální strategií, kterou se daří úspěšně klonovat do dalších škol v ČR. (více video o strategii školy)
Veřejné aktivity: - Školící centrum Smart Technologies – interaktivní tabule Smart Board - Partnerská škola Mensy ČR - Škola ověřující pilotní projekt Digitální hnízda – ve spolupráci s firmou Intel a AV MEDIA - Škola pracuje jako metodické centrum pro moderní výuku – metodická školení, semináře, ukázkové hodiny, sdílení dobré praxe - Škola pořádá Kluby nadaných dětí a Klub rodičů nadaných dětí - Pořádání celostátních konferencí pro pedagogické pracovníky, pro firmy propagující moderní technologie ve vzdělávání
Výjimečnost: jsme členy: - Asociace cambridgeských škol – výuka AJ - Asociace aktivních škol - Partnerská škola Mensy ČR - ASP Net – školy UNESCO - Fakultní škola Masarykovi Univerzity Brno - Smart centrum - A další…

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu