ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, OTNICE, OKRES VYŠKOV

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, OTNICE, OKRES VYŠKOV
Kontakt: Školní 352, 683 54 Otnice
Okres: Vyškov
Zaměření: všeobecné základní vzdělávání, na II. stupni možnost specifikace /sport, předmět Domácnost, informatika aj./
Počet žáků školy: kolem 370
Cíle, vize školy: kvalitně připravit žáky na studium na středních školách /program Moje volba - moje budoucnost -> projekt o přiblížení SŠ žákům/
Úspěch školy: -každoročně jsou z 9. tříd žáci přijímáni na gymnázia -úspěchy volnočasových kroužků školy - pěvecký sbor vystupuje na Vánočním trhu v Brně, vydal CD lidových písní, vítězství v soutěžích, ... -škola vzdělává žáky v oblasti zdraví - každý rok účast na okresní zdravotnické soutěži -účast v TV pořadu Bludiště, další jednotlivci i v jiných; v soutěžích dosahujeme na přední příčky
Důvody: Můžeme ukázat, že i malá obecní škola může dát žákům kvalitní vzdělání, množství koníčků a nové zkušenosti do života. Z měst se do vesnic stěhuje čím dál více obyvatel, ale stále vidí malé školy jako provizorní a bez prostředků, bez pestrého programu pro děti. Naše škola je plná křiku, sportu, kulturního vyžití a výletů, nemáme týden školy v přírodě, protože do přírody můžeme každý den :-) Vedle školy je dětský domov LILA /děti s Downovým syndromem/ -> dětem škola každý rok pořádá Mikuláše /viz. foto/, divadelní vystoupení aj. a pomáhá jim tak poznat "běžný" svět.
Veřejné aktivity: Škola pořádá kulturní vystoupení pro veřejnost - při příležitostech např. Vánoc, Dni matek aj., dále dramatické vystoupení - i v okolních obcích, taktéž pěvecké koncerty. Máme u nás tradici Velikonoční laťky /skok vysoký/, pozvání sem přijaly i některé brněnské školy; účastníme se okresních soutěží, postupujeme i do krajských kol, pořádáme Zátopkovu štafetu a další akce v upomínku na významné osobnosti české kultury a sportu. Spolupráce s občanským sdružením Otnický SAD /spolek aktivních dětí/ - sbíráme vršky od lahví, prázdné tonery aj. na pomoc dětem. Naše škola díky projektu Já, občan /prezentovaný na soudě v Brně/ zvýšila bezpečí v obci, přesvědčili jsme úředníky, aby povolili vybudování retardérů u školy!
Výjimečnost: Kde jinde NA VESNICI mají u školy hřiště s umělým povrchem, kurty a nové zateplení, okna i fasádu - které se nám povedlo vybudovat v posledních letech ?! Kde jinde na vesnici mohou šťastnější zdravé děti pomáhat a bavit ty nemocné v domově ?! Která jiná vesnická škola se postarala o bezpečí v obci, díky retardérům, které se vybudovali na popud žáků ?! Kde jinde v malé vesnické škole se mohou děti učit 3 světové jazyky ?! Pro nás je vyjímečné i to, že když děti po 9. ročníku školu opouštějí, neradují se, ale jsou smutní, je hezké vidět, že to tu mají rádi.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu