ZŠ Újezd Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Název školy: ZŠ Újezd Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Kontakt: Újezd 990, 697 02 Kyjov
Okres: Hodonín
Zaměření: Škola z rozšířenou výukou matematiky, výpočetní techniky a výtvarné výchovy
Počet žáků školy: 388
Cíle, vize školy: Újezd-úspěšné- jedinečné-empatické-zvídavé- dítě
Úspěch školy: Škola dosahuje každoročně výrazných úspěchů v přijímacím řízení na SŠ, ve výtvarných soutěžích, olympiádách z přírodovědných předmětů a mnoha sportovních úspěchů
Důvody: zviditelnění
Veřejné aktivity: „Sluníčka pomoci“ a „ Děti dětem“- charitativní akce pro Nemocnici Kyjov. Charitativní akce pro „ Matky s dětmi a ženy v sociální tísni“, podpora hnutí Stonožka. Pravidelná organizace „ Běhu s trikolórou“ u příležitosti vzniku ČSR. Jsme školou podporujíc
Výjimečnost: Dlouholetá tradice rozšířené výuky matematiky –od roku 1984, výtvarné výchovy –od roku1993 a informatiky – od roku 2004

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu