Základní a mateřská škola Babice nad Svitavou

Název školy: Základní a mateřská škola Babice nad Svitavou
Kontakt: Babice nad Svitavou 139, 66401 p. Bílovice nad Svitavou
Okres: Brno-venkov
Zaměření: malotřídní škola
Počet žáků školy: 30
Cíle, vize školy: Nabízet kvalitní vzdělání dětem naší vesnice. Přejeme si, aby škola byla místem radostného setkávání a osobnostního růstu všech generací občanů vesnice. Víme, že podstatou úspěchu a pozitivního rozvoje žáků je přátelské klima, prostředí důvěry a partnerství
Úspěch školy: Nositelé titulu Jeho veličenstvo kniha roku 2010, vítězství v celostátní soutěži o nejlepší školní časopis 2010 v kategorii 1. stupeň
Důvody: Chceme ukázat, že malotřídní škola je plnohodnotným typem školy, mnohdy schopná své žáky rozvinout lépe než školy plně organizované. Přáli bychom si naší účastí v projektu podpořit malotřídní školství v Čechách, které není legislativou příliš podporované
Veřejné aktivity: Řemeslný jarmark školy, Noc s Andersenem. Svatomartinský lampiónový průvod, Vynášení zimy ze vsi, Putování za pohádkou, Masopustní průvod - spolupráce s o. s. Babyka
Výjimečnost: Výjimečné pozitivní klima školy, dobrá spolupráce s partnery, vysoce tvořivé prostředí

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu