Základní škola Brno, Bakalovo náb. 8, příspěvková organizace

Název školy: Základní škola Brno, Bakalovo náb. 8, příspěvková organizace
Kontakt: Bakalovo náb. 8, 63900 Brno
Okres: Brno-město
Zaměření: jazykové vzdělávání
Počet žáků školy: 660
Cíle, vize školy: Dosáhnout osobního maxima u každého žáka v rámci vzdělávacího procesus důrazem na pozitivní klima ve škole.
Úspěch školy: Pravidelné úspěchy našich žáků v rámci celorepublikových testování - ze souboru testovaných škol ČR PISA se naše škola umístila na 1. místě; zisk cetifikátu kvalitní škola od Společnosti pro kvalitu školy ; v pravidelných testování ch společnosti Scio se naši žáci umistťují na předních místech stejně tak jako třídní kolektivy. Úspěchy našich žáků v republikových kolech soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT
Důvody: Na základě řady objektivních výsledků naší práce a hodnocení rodičovské veřejnosti se domníváme, že se v této soutěži určitě neztratíme a máme cvo nabídnout.
Veřejné aktivity: Pořádání kurzů Cabridge zkoušek získvání certifikátu.
Výjimečnost: Výuka někerých předmětů v anglickém jazyce

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu