Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací

Název školy: Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací
Kontakt: Kristenova 27, 624 00 Brno
Okres: Brno-město
Zaměření: - gymnázium všeobecné s rozšířenou výukou uměleckých předmětů ve 4 profilacích - hudební, výtvarné, literárně dramatické, hudebně dramatické
Počet žáků školy: 160
Cíle, vize školy: - vychovávat a vzdělávat mladé lidi, kteří mají trvalý vztah k umění a ten si uchovají do dalšího občanského i profesního života - připravovat žáky k maturitní zkoušce a ke studiu na všech typech vysokých škol spolupracovat s MU Brno a úspěšně rozvíjet potenciál žáků
Úspěch školy: - permanentní úspěchy žáků reprezentujících školu v různých uměleckých soutěžích v celorepublikových kolech - zvláštní cena agentury NAEP za mezinárodní grantový projekt v rámci programu Comenius, financovaného Evropskou unií (2011)
Důvody: - dát o sobě vědět, protože je to jedinečná škola v celé České republice a protože stojí za to o ní vědět více
Veřejné aktivity: - koncerty v různých historických budovách města Brna - výstavy výtvarných prací v renomovaných galeriích brna i v prostoru školy - divadelní představení studentů v různých kulturních stáncích Brna - divadlo Polárka apod. - spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu při organizaci sbírkové akce Světluška
Výjimečnost: - jedinečné propojení všeobecného gymnaziálního a uměleckého vzdělávání - rodinné prostředí, přátelsky vlídná a zároveň důsledná atmosféra - veškerá výuka pod jednou střechou - výuku zajišťují i renomovaní pedagogové z JAMU, MU Brno, Konzervatoře Brno a jiných školských i kulturních institucí Brna

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu