Základní škola Břeclav, Slovácká

Název školy: Základní škola Břeclav, Slovácká
Kontakt: Slovácká 40, 69002 Břeclav
Okres: Břeclav
Zaměření: sport (kopaná, atletika, floorball, softbal), jazyky, výtvarná výchova,
Počet žáků školy: 700
Cíle, vize školy: poskytovat základy všeobecného vzdělání, vytvářet podmínky pro komunikaci mezi lidmi, vést žáky k samostanému myšlení a sebehodnocení,
Úspěch školy: výsledky ve sportu, výsledky v naukových olympiádách, získání certifikátu Férová škola ...
Důvody: prezentace školního prostředí, metod forem práce se žáky, přístupu k žákům
Veřejné aktivity: organizování sportovních, kulturních, výtvarných akcí na městské a krajské úrovni
Výjimečnost: nadstandartní zájem o školu, talentové zkoušky do sportovních a jazykových tříd, naplněnost školy, materiální vybavení...

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu