Základní škola Letovice, okres Blansko

Název školy: Základní škola Letovice, okres Blansko
Kontakt: Komenského 902/5, 67961 Letovice
Okres: Blansko
Zaměření: škola klade důraz na vzdělávání přírodovědných předmětů a matematiky
Počet žáků školy: 692
Cíle, vize školy: rozvíjet vzdělávací potenciál každého žáka na maximální míru
Úspěch školy: mimořádně široká účast žáků v matematických a přírodovědných soutěžích s následnými výsledky
Důvody: naše škola dlouhodobě prosazuje "skandinávský model" vzdělávání, který považujeme pro ČR za optimální
Veřejné aktivity: partnerství s německou školou, spolupráce s Česko-německým fondem, logopedická péče o žáky okolních MŠ a ZŠ širokého regionu
Výjimečnost: škola vzdělává jak žáky mimořádně nadané, tak žáky ve zvláštních třídách

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu