ZŠ T.G. Masaryka, Blatná

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka, Blatná
Kontakt: třída T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná
Okres: Strakonice
Zaměření: jazyková výuka výpočetní technika
Počet žáků školy: 265
Cíle, vize školy: Škola pro život - šance pro všechny je název našeho vzdělávacího programu. Chceme vytvořit dětem bezpečné klima školy a netlačit je do našich představ. Cílem je, abychom pro každého žáka našli něco, v čem může uspět a bude se cítit užitečný, výjimečný a spokojený. Nejen matematikou živ je žák, ale potřebuje spoustu dalších zkušeností, aby se uplatnil v běžném každodením životě.
Úspěch školy: Jsme pilotní školou Jihočeského kraje v projektu Žákovské parlamenty S.O.S, máme fungující ŽP
Důvody: Zvýšení informovanosti veřejnosti o práci školy, učitele i žáka.
Veřejné aktivity: soutěže - účast i organizace vlastních akademie projektové dny účast na akcích města zájmová činnost - kroužky, ŠD
Výjimečnost: Snažíme se o dobré klima školy, bereme žáky spíše jako partnery, nebojíme se nových metod práce, i když věkové složení sboru nepatří k nejmladším.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu