Základní škola Radomyšl

Název školy: Základní škola Radomyšl
Kontakt: Školní 187, 387 31 Radomyšl
Okres: Strakonice
Zaměření: Environmentální výchova, výuka cizích jazyků, počítačová gramotnost, sport, estetika.
Počet žáků školy: 161
Cíle, vize školy: Rozvíjet nadále silné stránky školy / sport, olympiády, estetika/, prezentovat se co nejlépe na veřejnosti, nadále vzdělávat žáky v pozitivní atmosféře.
Úspěch školy: Olympiády - cizí jazyky, matematika, sportovní soutěže - atletika, hokejbal, McDonaldsCup.
Důvody: I menší školy dokáží zprostředkovat kvalitní vzdělání, dobré jméno zařízení v širokém okolí.
Veřejné aktivity: Družba s městem Montoggio / Itálie/, nadstardandní spolupráce s městysem - organizace plesů, účast na kulturních vystoupeních. Pořádání letních táborů, účast pedagogických pracovníků v divadelních spolcích.
Výjimečnost: Velký počet zájmových kroužků, pořádání poznávacích a pobytových zájezdů pro žáky / Anglie, Chorvatsko/, společné aktivity učitelů / cyklovýlety, turistika/, mimořádně pozitivní klima ve škole / hodnoceno kladně ČŠI /, ředitel malíř, někteří pedagogové členy různých hudebních těles.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu