Soukromá základní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.

Název školy: Soukromá základní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.
Kontakt: Bellova 352, 10900 Praha 10 - Petrovice
Okres: Praha
Zaměření: Škola se specializuje na výuku cizích jazyků - anglický jazyk od první třídy, španělský jazyk od čtvrté třídy. Na první stupeň základní škoy navazuje osmileté gymnázium - možnost volby dalšího cizího jazyka - německý, francouzský nebo ruský jazyk.
Počet žáků školy: 108
Cíle, vize školy: Škola vznikla v roce 2004 a od samého počátku si klade za cíl poskytnou kvalitní úroveň vzdělávání, jak všeobecně vzdělávacích předmětů, tak cizích jazyků. Možnost pokračovat studiem na osmiletém gymnáziu DINO HIGH SCHOOL, zakončeno mezinárodní maturitní zkouškou IB.
Úspěch školy: Pro srovnání školy slouží srovnávací testy SCIO, kde škola dosahuje vysoké úspěšnosti více než 80% ve srovnání s odpovídajícími stupni základních škol. testování úrovně anglického jazyka ve spolupráci s British Council.
Důvody: Škola mimo výchovně vzdělávací činnosti nabízí svým žákům široké možnosti v rámci odpoledních aktivit - keramika, tenis, golf, sportovní všestranost, hra na klavír, kytaru, flétniu, kung-fu, tanec a další. Škola je pro žáky k dispozici od 8.00 do 17.30 hod.
Veřejné aktivity: Účast školy na olympiádách.
Výjimečnost: Maximální počet žáků ve třídě 16, výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách max. po 8 žácích, všichni vyučující jsou se 100% aprobací, výuku cizích jazyků zajišťují pouze rodilí mluvčí s VŠ vzděláním.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu