ZŠ Hostýnská 2/2100, Praha 10

Název školy: ZŠ Hostýnská 2/2100, Praha 10
Kontakt: Hostýnská 2100, 10800 Praha 10
Okres: Praha
Zaměření: Historie, tradice a úspěchy školy Naše škola zahájila provoz v roce 1968, je tedy relativně “mladá”, přesto za uplynulá tři desetiletí získala v rámci obvodu své renomé. K tradicím školy vždy patřil a stále patří široký výběr aktivit nabízených našim žákům (více např. viz profil, sport, akce, kroužky atd.), pro žáky 9. tříd organizujeme přijímačkové kurzy, prostřednictvím agentury zajišťujeme pro zájemce výuku jazyků i v době mimo vyučování. Dlouholetou, pro základní školy atypickou, tradicí je i relativně vysoké procentuální zastoupení mužů v učitelském sboru. V současné době ve škole pracuje 6 učitelů na plný úvazek, nepočítaje v to ředitele školy. Naši žáci se pravidelně zúčastňují celé řady obvodních soutěží, olympiád i dalších akcí, nikoliv neúspěšně. Významné úspěchy sklízíme v poslední době v recitační soutěži Pražské vajíčko, velmi úspěšní jsme ale i např. v obvodním kole matematické olympiády, trvale skvěle si vedou naši žáci i v soutěžích, zaměřených na pracovní dovednosti. Koneckonců byla to tato škola, která stála na počátku kariéry takových osobností, jako je harfenistka světového významu Jana Boušková, mistryně světa v akrobatickém rokenrolu Markéta Hilgerová, televizní moderátorka Pavlína Wolfová, "Honzík z Arabely" a současný režisér Ondřej Kepka, sportovní reportér Daniel Macho, florbalový reprezentant Jan Freund, kytarista i ve světě uznávané skupiny Khoiba Filip Míšek, několik vynikajících hokejistů z NHL i třeba nechvalně proslulá Dolly Buster. Známá jména..., především ale školou prošly stovky a stovky prima chlapců a děvčat, současných studentů, lékařů, ekonomů, právníků, příslušníků mnoha jiných profesí a také i učitelů. Dva z nich jsou už několik let učiteli právě na své "mateřské" škole.
Počet žáků školy: 400
Cíle, vize školy: Škola v pohodě - škola pro život
Úspěch školy: Mezinárodní výzkum PISA 2009 Již podruhé se zúčastnila - byla vybrána naše škola k mezinárodnímu výzkumu PISA. Poprvé v roce 2006 a následně v roce 2009. V lednu 2011 nám byly předány výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2009, kterého se účastnili patnáctiletí žáci narození v roce 1993, tedy děti z 9. a někteří i z 8. ročníku. Testování proběhlo v polovině dubna a května 2009. Přes dosti pozdní termín - konec školního roku - výsledky ukázaly, že naši žáci jsou připravováni velmi kvalitně a že je dokážeme motivovat i v tomto pro učení již „nepopulárním“ období. Po zpracování mezinárodním centrem jsme obdrželi výsledky, které stojí za zveřejnění, zvláště pak v souvislosti s tolik citovaným a medializovaným celonárodním propadem žáků ČR v tomto testování. Z více jak 130 testovaných škol v ČR se žáci naší školy ve čtenářské gramotnosti umístili na 1. místě, v přírodovědné gramotnosti na 4. a v matematické gramotnosti na 11 místě. Děkujeme všem učitelům ZŠ Hostýnská za dlouhodobě zodpovědnou práci i přístup k žákům. Našim bývalým žákům přejeme dobré další studijní výsledky. Bližší výsledky jsou k dispozici na webu školy v sekci
Důvody: máme co ukázat
Veřejné aktivity: Jsme komunitní cetrum, které od roku 2006 působí při ZŠ Hostýnská v Praze 10. V současné době probíhá na škole projekt „přeměna základní školy na školu komunitní“. Co si vlastně můžete pod slovem „komunitní škola“ či „komuntiní centrum“ představit? Jednoduše řečeno - „otevřená škola“. Škola, která je přístupná všem, tedy celé komunitě žijící v jejím okolí. Škola, která využívá svůj potenciál, vybavení a personální zabezpečení ve prospěch celé komunity. Projekt je zaměřený na vytvoření a provoz Kumunitního centra při Základní škole Hostýnská s názvem KC Kruh. Měl by zajistit lepší komunikaci mezi cílovými skupinami a školou, vytvořit prostor pro tvůrčí práci, napomoci k sestavení fungujícího týmu pracovníků i dobrovolníků, kteří se budou na chodu centra podílet. Cílem je i vytvoření vhodných prostor pro setkávání, pořádání kulturních i společenských akcí, prezentaci činnosti komunitního centra. Takové místo v lokalitě, kde se škola nachází, chybí. K dosažení cíle by měly napomoci jednotlivé dílčí projekty, některé z nich již na škole několik let fungují, jiné jsou úplně nové. Cílová skupina, pro kterou je projekt určen, zahrnuje jak rodiče s malými dětmi, tak školáky a jejich rodiny, tak i starší generaci.
Výjimečnost: "...To strive, to seek, to find, and not to yield..." Nemusí se zrovna dobývat Jižní pól, aby platil citát z nadpisu. Někdy k jeho naplnění stačí daleko méně. Třeba odvézt 27 nezletilých školáků do hor. Ta proměna městských dětí v dobrodruhy, nezodpovědných v zodpovědné, zlobivých v hodné, neochotných v ochotné pak nastává opravdu téměř hned. S prvním zacvaknutím karabiny, s prvním krokem na slackline nebo s první nocí pod širákem ve 2000 metrech. Nevěříte? Pojďte spolu s účastníky prožít alespoň virtuálně jejich dobrodružství na letošním Outdoorovém kurzu na Dachsteinu. Fotky jsou od dnešního dne ve Fotogalerii. Za zvláštní pozornost určitě stojí fotky z 2. dne kurzu, který byl rozhodně nejfotogeničtější. A pokud jste žáci mladších ročníků, můžete vše prožít i "live", když s námi pojedete příště. Outdoorový kurz je součástí vzdělávacího programu školy a koná se každý podzim pravidelně již několik let. Škola v pohodě, škola pro život... To seek, to find...

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu