Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Název školy: Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
Kontakt: Mendelova 550, 149 00 Praha 4 - Jižní Město
Okres: Praha
Zaměření: všeobecné
Počet žáků školy: 500
Cíle, vize školy: Nestresovaný žák, spokojený rodič.
Úspěch školy: každodenní
Důvody: Škola má velmi příznivé klima, výrazně se jí zvyšuje počet žáků, více jak 50% žáků z 1. stupně není z naší spádové oblasti.
Veřejné aktivity: masopust, celoškolní akce s vepřovými hody sobotní dny otevřených dveří táborák pro prvňáčky vystoupení pěveckého sboru Mendy akce pro děti z mateřských školy - Mendelánkování
Výjimečnost: atmosféra školy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu