Základní škola Praha 5 - Košíře

Název školy: Základní škola Praha 5 - Košíře
Kontakt: Plzeňská 117/39, 150 00 Praha
Okres: Praha
Zaměření: Základní škola se zaměřením na vzdělávání nadaných i dyslektických žáků v oblasti Košíř, Praha 5
Počet žáků školy: 160
Cíle, vize školy: V otevřeném a přátelském školním prostředí budovat osobnost jedince a respektovat jeho individualitu
Úspěch školy: Příznivé klima školy,kde rádi pracují žáci i učitelé
Důvody: Propojení keramiky do vyučovacího procesu od 1. do 9. ročníku, rozvoj jemné motoriky, estetického cítění
Veřejné aktivity: Účast na soutěžích, výstavách, sympoziích, rozvíjení programu Nadaný žák, široká nabídka volnočasových aktivit pro děti
Výjimečnost: V méně podnětném prostředí pražské čtvrti Košíře rozvíjíme u dětí smysl pro krásu,estetiku, prolínání v mnoha předmětech, vedeme je k odpovědnosti za vytvořenou vlastní i cizí ruční práci.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu