Základní škola

Název školy: Základní škola
Kontakt: Na Líše 16 936, 141 00 Praha 4
Okres: Praha
Zaměření: Cizí jazyky, výtvarná výchova, informatika
Počet žáků školy: 260
Cíle, vize školy: Kvalitní vzdělání pro všechny žáky
Úspěch školy: Kvalitní klima, úspěchy ve výtvarných soutěžích a jazykovém vzdělávání
Důvody: Dosahujeme dobré výsledky v celostátních testován, vede se nám integrace postižených žáků do běžných tříd
Veřejné aktivity: Organizování výstav žákovských prací ve výstavních prostorách v Praze 4
Výjimečnost: Ve škole rozvíjíme talent všech žáků podle jejich schopností, Vstřícné klima je optimální pro integraci tělesně i smyslově postižených žáků

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu