Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Kontakt: Filosofská 3, 142 00 Praha 4
Okres: Praha
Zaměření: Pohybové schopnosti žáků (především atletika) a výuka cizích jazyků.
Počet žáků školy: 802
Cíle, vize školy: Vzhledem k mimořádnému sportovnímu areálu (rozlohou i kvalitou) chceme rozvíjet pozitivní přístup žáků k pohybu a zdravému životnímu stylu (v kombinaci s dobrovolnými volnočasovými aktivitami). Specializujeme se také na jazykovou přípravu žáků.
Úspěch školy: 1. místo ve sportovní soutěži 4x4 hry Prahy 4. 2. místo v mezinárodním atletickém závodě „Hurá na Zlatou tretru“ – ceny předával na vyprodaném mezinárodním mítinku Zlatá tretra Ostrava osobně Jan Železný – viz foto. Úspěchy v jazykových soutěžích.
Důvody: Mimořádně rozsáhlé sportoviště, což u běžných škol opravdu není zvykem. Škola jako celek je útulně a moderně vybavená s nadšeným kolektivem učitelů. Zajišťujeme velmi kvalitní výuku cizích jazyků. Při výuce využíváme tradiční i moderní výukové prvky.
Veřejné aktivity: Soutěž Bludiště. Kurzy výuky informatiky pro seniory. Expedice Karakoram – soutěž družstev v lanovém centru. Volnočasové aktivity (mimo vyučování): víkendové výpravy do přírody, jednodenní poznávací akce (Den NATO, iQ-park, cyklovýpravy, skákací boty …).
Výjimečnost: Opravdu mimořádně rozsáhlý sportovní areál (v objektu Jitřní 185) – 4 samostatné hřiště a 3 tělocvičny (první je vybavená kvalitním umělým povrchem, druhou tvoří velký gymnastický sál se zrcadly a audio systémem a v poslední je i horolezecká stěna).

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu