Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze

Název školy: Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze
Kontakt: Belgická 25, 128 00 Praha 2
Okres: Praha
Zaměření: Lauderovy školy sestávají ze dvou škol, základní školy a osmiletého gymnázia, a mateřské školy v jedné budově v Belgické ulici v Praze. Představují vzdělávací projekt Židovské obce v Praze pro děti se zájmem o výchovu v duchu židovství.
Počet žáků školy: 130
Cíle, vize školy: Ve škole se vyučuje podle specifického školního vzdělávacího programu Le Chajim vycházejícího a respektujícího rámcové vzdělávací programy MŠMT pro základní a gymnaziální vzdělávání, navíc nabízíme židovskou výchovu a výuku hebrejštiny. Pro další rozvoj v této oblasti mají žáci a studenti řadu možností. Nad rámec povinných předmětů mohou navštěvovat odpolední kroužky hebrejštiny a židovských tradic, tematické semináře, přednášky Kulturního a vzdělávacího centra Židovského muzea, besedy se zajímavými hosty apod. (Více o judaismu)
Úspěch školy: I. a II. místo v oblastním kole SOČ Umístění v ekologických soutěží
Důvody: Škola má propracovaný vzdělávací program, podle nejž se snaží vyučovat. Důraz je kladen na výuku dovedností. Žáci i studenti se napříč ročníky scházejí v měsičních projektových dílnách. Na škole je velmi dobrá atmosféra a učitelé, kteří mají žákům a studentům co nabídnout, protože mnozí z nich pracují i mimo školství.
Veřejné aktivity: Veřejné prezentace projektových dílen, veřejné obhajoby celoročních seminárních prací, oslavy židovsých svátku, den otevřeného vyučováni (den, kdy je možné navštívit jakoukoliv vyučovací hodinu), konference pro gymnazisty In medias res (I. ročník 1. 11. 2011).... a dalsi akce, na něž zveme rodiče a veřejnost
Výjimečnost: Židovské zaměření školy, malé třídy, individuální přístup ke studentům, projektové vyučování v půlročních cyklech, zahraniční lektoři, výrazně multikulturní prostředí

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu