ZŠ Brána jazyků

Název školy: ZŠ Brána jazyků
Kontakt: Mikulandská 5, 110 00 Praha 1
Okres: Praha
Zaměření: Výuka jazyků - francouzština, angličtina, němčina
Počet žáků školy: 610
Cíle, vize školy: Všichni žáci nejméně 1x za docházku do naší školy navštíví cílovou zemi na výměnném pobytu.
Úspěch školy: Každoročně přední umístění v jazykových soutěžích, v loňském roce 2. místo v soutěži Amos Tour.
Důvody: Zajímá nás především srovnání s ostatními školami. Rádi bychom poznali další možnosti.
Veřejné aktivity: Společenský večer školy, Vánoční trhy, Večer pod lípou
Výjimečnost: Na 1. stupni od 3. ročníku 5 hodin cizího jazyka týdně (povinná výuka), od 6. ročníku 2 cizí jazykypovinně (4+4).

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu