ZŠ Ohradní

Název školy: ZŠ Ohradní
Kontakt: Ohradní 1366/49, 140 00 Praha 4
Okres: Praha
Zaměření: běžná ZŠ se specializovanými třídami pro žáky s SPU
Počet žáků školy: 486
Cíle, vize školy: Udržet si do budoucna prestiž školy, poskytovat všem našim žákům a pedagogům a ostatním zaměstnancům školy příjemné klima. I nadále pomáhat žákům se specifickými poruchami učení a dokázat jim, že mohou být součástí "běžného" kolektivu, ve kterém mouhou zažít úspěch.
Úspěch školy: dobré jméno v očích široké veřejnosti zabezpečování výuky žáků s SPU až do 9. ročníku a příprava na jejich budoucí studium výborné výsledky v celorepublikových testech - úspěšnost přijímání žáků na střední školy velké množství sportovních vítězství, olympiády, soutěží
Důvody: Je spousta dětí (i rodičů), které nejsou ve své škole spokojeny. Chtěli bychom jim ukázat, že existuje škola, ve které to funguje a na kterou jsme právem všichni hrdí. Máme výborný pedeagogický sbor, který si zaslouží být vidět.
Veřejné aktivity: tématické výstavy výtvarných prací žáků pravidelný sponzoring Dětského domova v Dolních Počernicích Adopce na dálku - již několik let financujeme studia dětem v Ugandě zapojení se do akcí pořádaných pro důchodce Prahy 4, pro kojenecký ústav Běh pro Afriku - zapojení do financování výstavby školy v Etiopii
Výjimečnost: paní ředitelka PaedDr. Marie Zimová - největší výhra naší školy otevřená komunikace, respekt k druhým, jasné mantinely pro všechny, srozumitelná pravidla..... perfektní materiální vybavení, ICT vybavení (interaktivní tabule v každé třídě) chvála školy rodiči našich dětí na veřejnosti pomůžeme a poradíme všem těm, kterým se nedostalo žádného přijetí na jiných školách

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu