Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Název školy: Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Kontakt: Drtinova 1861, 15000 Praha 5
Okres: Praha
Zaměření: Naše škola je jediná svého typu v regionu Prahy 5, patří k nejstarším školám svého zaměření v České republice. Rozšířená jazyková výuka má téměř 40letou tradici a za ta léta si škola vybudovala své know-how. Komplexní způsob výuky je každoročně vysoce oceňován katedrami jazyků na PedF UK. Absolvováním naší školy žáci získají dobré znalosti cizích jazyků a mohou úspěšně pokračovat ve studiu na středních školách poskytujících jazykovou návaznost, případně i výuku některých předmětů v cizím jazyce. Mají základy pro skládání mezinárodních jazykových zkoušek.
Počet žáků školy: 623
Cíle, vize školy: Cílem školy je fungování efektivního vzdělávacího programu Drtinka 4 Life. Důležitým faktorem je zachování vysokého standardu školy nejen v oblasti jazykové výuky, ale i v poskytnutí příležitosti intenzivního rozvoje schopností nadaných dětí ve smyslu stanovených kompetencí ve všech vzdělávacích oblastech.
Úspěch školy: -
Důvody: -
Veřejné aktivity: -
Výjimečnost: Škola je jedinou svého charakteru v Městské části Praha 5.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu