ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12

Název školy: ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12
Kontakt: U Domu sluzeb 2/29 2/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
Okres: Praha
Zaměření: Nejstarší škola v regionu (125 let), jsme základní škola běžného typu, která se věnujeme inkluzi - žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo specifickými poruchami učení, v naší škole je téměř 50% těchto žáků (jde též o žáky nadané). - jsme Tvořivá škola, pracujeme českou metodou vycházející z odkazu Jana Ámose Komenského - příjemné klima a nízkopočetné třídy umožnují individuální přístup ke každému žákovi - na naši škole pracují kvalifikovaní učitelé s přiměřenou praxí a žádoucím přístupem k dětem
Počet žáků školy: 120
Cíle, vize školy: - jsme škola bezbariérová - otevřená škola pro všechny - atraktivní vzdělávací program
Úspěch školy: - jsme škola bezbariérová - milé prostředí - čtení v prvním ročníku učíme Splývavým čtením (tzv. Sfumatem) - revoluční technika nácviku čtení - účastníme se v mnoha projektech
Důvody: - vnímám to jako ocenění naší práce (pro kolektiv) - jsme přesvědčeni, že naše škola je svým přístupem k žákům vyjímečná (jsme otevřená škola) - máme smysl pro humor
Veřejné aktivity: - účast v regionálních soutěžích - pravidelné jarmarky - dny otevřených dveří - rodiče se mohou přijít podívat do vyučování
Výjimečnost: - škola komorního typu, nízkopočetné třídy (10 žáků v ročníku) - SFUMATO, Splývavé čtení - nejlepší certifikovaná metoda nácviku čtení s porozumění na českém trhu - jsme Tvořivá škola, pracujeme českou metodou vycházející z odkazu Jana Ámose Komenského - příjemné klima a nízkopočetné třídy umožnují individuální přístup ke každému žákovi - na naši škole pracují kvalifikovaní učitelé s přiměřenou praxí a žádoucím přístupem k dětem - na naší škole pracují asistenti pedagoga, kteří jsou s učitelem ve třídě a zvyšují kvalitu výuky - asistenti pedagoga pomáhají s přípravami pomůcek do vyučování a podle pokynů učitele se individuálně věnují žákům - pavilon 1. stupně je v zeleni školního hřiště, daleko od hlavní silnice a s možností parkování před brankou - naše škola je již několik let kompletně bezbariérová - máme a ve vyučování používáme interaktivní tabuli SMART BOARD - máme volnočasový klub pro děti a nabízíme možnost trávit volný čas s kamarády v příjemném prostředí - máme novou a velikou tělocvičnu

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu