Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

Název školy: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého
Kontakt: Legerova 5, 120 00 Praha 2
Okres: Praha
Zaměření: Studium je zaměřeno na český jazyk a literaturu, anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk, historii, zeměpis, společenské vědy a dějiny umění, přírodovědné předměty jsou vyučovány v předepsaném rozsahu. Velkou pozornost věnujeme volitelným seminářům, jejichž náplní je příprava na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysoké školy, stejně jako na individuální zájmy žáků. SGJŠ individuálně pracuje s literárními talenty ve spolupráci se spisovateli, publicisty a kritiky.
Počet žáků školy: 114
Cíle, vize školy: Ve školním roce 20010/2011 již sedmým rokem přednášíme společný humanitní základ, ve kterém jsou jednotlivé historické a kulturní epochy představeny ve své celistvosti a vzájemných souvislostech tak, aby žáci poznali vzájemné průniky historie s filozofií a kulturou. Jsou tak zastřešeny předměty dějepis, literatura, společenské vědy a dějiny umění. V jednotlivých předmětech se pak probírají jejich jednotlivé specifikace. Tento předmět je (vedle moderní literatury a tvůrčího psaní) součástí výběru volitelných předmětů pro první a druhý ročník podle ŠVP. Nové předměty pro třetí a čtvrtý ročník – mezinárodní vztahy, moderní dějiny a četba a poslech literárních (dramatických) děl – jsou přípravou pro novou formu státní maturity. Nově otevíráme dílny dokumentárního dramatu.
Úspěch školy: Po úspěšném vykonání maturitní zkoušek máme radost z přijetí na vysoké školy.
Důvody: Moderní techniky výuky. Interaktivní výuka s důrazem na individualitu.
Veřejné aktivity: Literární soutěž "O cenu Josefa Škvoreckého".
Výjimečnost: Individuální přístup malé školy.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu