Závěrečné vyhodnocení

27.02.2012

18. června proběhne finálové klání všech regionálních vítězů včetně škol, jež obdržely cenu zvláštního zřetele. 

Základní informace o finálovém večeru prvního cyklu pořadu Nejlepší česká škola.

 

Termín

Čtvrtek, 18.6.2012 

Místo

Bude upřesněno, (plán  = Český Krumlov – otáčivé hlediště - kapacita 400  osob/ náhradní, záložní  místo v případě špatné předpovědi počasí apod. )

Cíl

Vyhodnocení a předání ceny Nejlepší české školy ČR

Hodnocení

Odborná porota, Vzorek diváci v hledišti (5 diváků nominovaných od každé školy – každá škola si je může nominovat sama )

Obsah

Celodenní zábavný program + předání regionálních a hlavních cen 

 

V pondělí 18. června proběhne finálové kolo soutěže Nejlepší česká škola. Předběžně je naplánováno do prostoru Českého Krumlova, který skýtá prostorově ideální místo pro vytvoření celodenního, atraktivního  programu.

Program

Začátek : 10:00

Konec : 20:00*

*čas je orientační.

 

 

Prezentační místo : Během celého dne bude mít každá škola svůj stálý prostor pro prezentaci, diskusi s diváky, ukázku svých výsledků a školy. Jde o nepovinnou - volitelná prezentaci jednotlivých škol.  Ta není koncipována  v samostatném bloku hlavního programu, ale vyplňuje jednotlivé bloky – v prostoru u vlastního stánku mohou v průběhu celého dne tvořit žáci kresby, keramiku, ukázku něčeho , co je pro danou školu typické. Je to zcela v rukách dané školy.  Škola může zvát diváky ke svému stánku, prostoru, předvádět-dávat-prodávat své výtvory, vést s nimi o škole diskusi.

 

Hlavní část programu bude probíhat na pódiu za účasti průvodců a moderátora.

 

  • Představení škol –  navázat na odvysílaný dokument – krátký sestřih projekce +  základní představení školy v rozhovorech.

 

  • Vystoupení : hraná scénka, která má co nejpůsobivěji vystihovat danou školu jako celek .

 

  • Vědomosti : především zábavnou formou se dotknout témat učební látky základní školy. Každá  škola nanominuje 3 žáky, kteří si vylosují 1 téma z učiva ZŠ a mají ho svými slovy vysvětlit divákům .  Jelikož jde především o zábavnost, tak se nehodnotí pouze  správnost odpovědi-vysvětlení, ale především rychlá orientace v situaci, přirozenost, schopnost stručného vysvětlení, vtipnost, kreativnost vysvětlení.

 

 

Hodnocení 

 

Díky tomu, že budou všechny školy ( 23 ZŠ ) prezentovány během celého dne, tak se celý program bude zaznamenávat, tzv. předtáčet. Proto je nutné, aby hodnocení škol proběhlo přímo na místě, kde bude probíhat program, a to oproti původně zamýšlenému SMS hlasování, které technicky nebude možné.

 

Kdo a jak hodnotí ? :

 

1) Porota = 5 členů ( 1 porotce může každé škole udělit 1-10 bodů, celkem tedy 1zš maximálně 50 bodů )

          Porotci hlasují po každém vystoupení školy.

2) Diváci s hlasujícími lístky = př. 115 diváků x 3 = 345 bodů. ( není je 23 ZŠ - 1 škola vyhrála cenu diváků i poroty ), tzn, že počet hlasujících diváků je 115.

Každá škola může nominovat 5 diváků v hledišti, kterým dá hlasující lístky. Tzn. že každá škola má potenciální možnost obdržet stejný počet bodů, pokud přesvědčí minimálně diváky, kterým dala hlasovací lístky.

 

Každý divák může rozdat až 3 body , tzn. celkem může být rozdáno 115x3 = 345

Pravidla dovolují, že divák může dát buď všechny 3 body jedné škole nebo 2 jedné a 1 druhé nebo 3 školám po 1 bodu. ( stejný systém jako u internetového hlasování ). Školy tak hrají i o přízeň diváků, kterým své hlasovací lístky dala jiná škola ! Pokud někdo udělí více než 3 body, tak se stává hlasovací lístek neplatný.

Orientační struktura hlasovacího lístku, viz. níže 


Hlasovací lístky lze vlepit do obálky a vhodit do hlasovací urny stejně jako v politických volbách a to kdykoliv během programu, nejpozději však do konce vystoupení poslední školy. Tzn. že lze hlasovat buď ihned po vystoupení školy nebo až na konec celého programu.

 

Bližší informace o programu finálového večera můžete získat na e-mailu : info@nejlepsiceskaskola.cz

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu