V Nižboře se dokončují ceny pro vítěze

10.01.2012

Sklárna RÜCKL CRYSTAL dokončuje ceny pro vítěze prvního cyklu pořadu Nejlepší česká škola. 

Vítězové regionálních kol z prvního cyklu a vítěz celorepublikového kola obdrží speciální skleněné symboly pořadu Nejlepší česká škola. Na výrobě nyní pracuje sklárna v Nižboře.

Historie sklárny :

V r.1923 byl podnik, sestávající se ze skláren ve Včelničce, ve Skalici, v Nižboru a velkoobchodního skladu v Praze, přeměněn v rodinnou akciovou společnost, jejímiž akcionáři se stali výlučně členové rodiny Rücklů. V meziválečném období produkovaly závody patřící firmě prakticky veškerý sortiment užitkového domácenského a dekorativního skla, a to sklo křišťálové a olovnaté , čiré nebo barevné, zdobené rytím, broušením i malováním. Dobré jméno skláren doma i v zahraničí podporovala seriózní sociální politika firmy a úspěšná spolupráce s výtvarníky, významnými designery nápojového a dekorativního skla, mezi jinými i s prof. Drahoňovským a s tehdy začínající Ludvikou Smrčkovou a to zejména ve sklárně v Nižboru. Firma měla svá zastoupení v zahraničí, nejvýznamnější v Londýně a Damašku.

Po skončení druhé světové války byl podnik v roce 1945 pro svou velikost znárodněn.V Československu dochází k organizační koncentraci sklářské výroby a znárodněné sklárny jsou začleněny do nově založených národních podniků. Sklárna v Nižboru se tak stala součástí národního podniku Český křišťál se sídlem v Českých Budějovicích a následně pak v roce 1965 byla přiřazena k monopolnímu uskupení výrobců olovnatého skla "Sklárny Bohemia" se sídlem v Poděbradech. Nižborská sklárna v této době řídila další dva brusírenské provozy a to v Anníně a ve Vimperku

Sklárna v Nižboru byla projektována tak, aby kapacita jejího hutního provozu byla schopna krýt potřeby skleněných polotovarů k dalšímu zušlechtění jak ve vlastním brusírenském provozu, tak v brusírnách v Anníně a ve Vimperku. Kvalita zpracování i náročnost sortimentu řadily tehdy nižborskou sklárnu a její provozy mezi špičkové sklárny vyrábějící v tehdejší ČSSR výrobky z olovnatého křišťálu.

1. června 1992 se na základě vítězného privatizačního projektu a následného odkoupení závodu od Fondu národního majetku stal ing. Jiří Rückl, přímý potomek sklářského rodu Rücklů, majitelem sklárny v Nižboru a založil firmu "Antonín Rückl a synové s.r.o.,sklárna Nižbor". 1. září 1993 byla zakoupena sklárna v Anníně, od Skláren Bohemia a.s., Poděbrady.

V r.1996 firma investovala do stavby moderního tavícího agregátu, dvou chladících pásových pecí a řídícího systému pro hutní provoz.Při této příležitosti došlo ke změně topného media ze svítiplynu na zemní plyn. Tato investice znamenala pro společnost řádový posun v dosahované kvalitě výroby a její výtěžnosti. V r. 1998, k datu 30.9.1998 byla původní společnost, Antonín Rückl a synové, s.r.o., sklárna Nižbor, přetransformována do akciové společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s.,která se stala jejím právním nástupcem.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu