Uděleny ceny poroty, ceny zvláštního zřetele

16.01.2012

Dnes porota udělila ceny zvláštního zřetele za díly 13-16 : Cenu za SYMPATIE získala ZŠ a MŠ Podolí , okres Uherské Hradiště a cenu za PROFESIONALITU získala ZŠ a MŠ J.K.Tyla, Tylova 2391, Písek. Gratulujeme.

PROFESIONALITA - ZŠ a MŠ J.K.Tyla, Tylova 2391, Písek

Okres: Písek

Zaměření: V hlavní činnosti poskytuje škola předškolní a základní vzdělání – zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu, umožňuje žákům též náboženskou výchovu

Počet žáků školy: 650

Cíle, vize školy: STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA KAJETÁNA TYLA A MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSEK, TYLOVA 2391 I. HLAVNÍ CÍLE 1. DOBŘE VYUČOVAT .Realizace zásad a naplňování cílů Rámcových vzdělávacích programů pro základní a předškolní vzdělávání ve všech oblastech včetně průřezových témat. .Základem všeobecného rozvoje žáků jsou pilíře jazykového (čtenářská gramotnost, cizí jazyky), přírodovědného (EVVO), matematického (finanční gramotnost), ICT, kulturně-uměleckého a osobnostně-sociálního vzdělávání. 2. DOBŘE REPREZENTOVAT .Udržení velmi dobrého postavení školy v konkurenci ostatních základních škol ve městě Aktivní podíl na společenském, kulturním a sportovním dění ve městě. .Realizaci základních směrů vytýčených Strategií rozvoje města Písku pro školství. .Postupné posilování pozice školy jako vzdělávacího, sportovního a kulturního střediska širší občanské komunity. 3. DOBŘE SPOLUPRACOVAT .Utváření pospolitého pracovního prostředí školy vytvářením přátelské (ale náročné) pracovní atmosféry ve vzdělávacím procesu i pedagogickém a žákovském kolektivu. Rozšiřováním kompetencí a osobní odpovědnosti pracovníků za kvalitu práce školy

Úspěch školy: Např. ŠKOLNÍ ČASOPIS TYLÁČEK Uzavřený devatenáctý ročník a 77 vydaných čísel našeho čtvrtletníku svědčí o jeho tradici, kvalitě a oblibě. Slouží jako prostředník mezi rodinou a školou, kronika, informační bulletin a navíc dává i příležitost prezentovat literární a grafické práce žáků, přináší zážitky ze života tříd. Na jeho vzniku se podílela redakční rada 6 dětí – členů redakčního kroužku, kterým pomáhají a radí paní učitelka Laksarová a paní zástupkyně Trpáková, na grafické úpravě spolupracuje pan učitel Kozelka a pan zástupce Koc. Časopis je prezentován také na webových stránkách školy www.zstylova.cz. Členové kroužku využívají k novinářské práci i pro své studijní účely redakční místnost. Mají zde k dispozici počítač připojený k vnitřní síti i internetu a veškeré příslušenství a další potřebné pomůcky ke své práci (fotoaparát, diktafon, tiskárna atd.) MEZINÁRODNÍ AKTIVITY V letošním školním roce jsme s kolegy v „evropském“ týmu pilně pracovali již v třetím mezinárodním projektu z programu Celoživotního učení (jsme tak jednou z nejúspěšnějších škol široko daleko). Název projektu je SCHOOL GARDEN = GREEN CLASSROOM (ŠKOLNÍ ZAHRADA = ZELENÁ UČEBNA

Důvody: Myslíme si, že škola je takovou vlajkovou lodí píseckého základního školství.

Veřejné aktivity: Školička - přípravka pro budoucí prvňáčky, si klade za cíl připravit dítě předškolního věku na klidný a příjemný vstup do základního vzdělávání. Děti pod vedením zkušených učitelek provádějí různé hry a cvičení tak, aby se jim nenásilně rozvíjela jemná motorika ruky, koordinace pohybů, aby získaly obratnost v mluveném projevu, zlepšovalo se držení tužky a podobně. Ples školy Vánoční koncert V tanečním rytmu - kurzy taneční a společenské výchovy Akademie ke Dni matek Vystoupení školní družiny v Domovince, Domě s pečovatelskou službou apod. Účast školního sboru na vítání občánků Kalendář školy Almanach školy k 10. a 20. výročí školy.

Výjimečnost: Škola je akreditovaným střediskem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a školicím střediskem Státní informační politiky ve vzdělávání. Pro účely doplňkové činnosti má vydány živnostenské listy: · Hostinská činnost (stravování cizích strávníků) · Výchova a mimoškolní vzdělávání (zájmové kroužky) · Masérské, rekondiční a regenerační služby · Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (další vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotní vzdělávání) · Vydavatelské a nakladatelské činnosti · Realitní činnost (pronájmy nebytových prostor) · Výuka jazyků · Pronájem a půjčování věcí movitých Máme stravovací minitým, jehož členy jsou vedoucí školní kuchyně, pracovnice provozující školní bufet, zástupce z řady rodičů i předsedkyně EKO týmu. Hlavním úkolem stravovacího minitýmu je ozdravit životní styl našich strávníků. Také naši pracovníci se podíleli jako lektoři na DVPP, ředitel školy je dlouholetým lektorem a tutorem dalšího vzdělávání ředitelů škol při PedF UK Praha, podílel se na přípravě studijních opor pro distanční studium ředitelů škol.

 

 

SYMPATIE: ZŠ a MŠ Podolí

Okres: Uherské Hradiště

Zaměření: Základní vzdělávání.

Počet žáků školy: 28

Cíle, vize školy: Propustit co nejvíce chytrých žáků do dalšího ročníku. Nabídnout jim přirozený pohled na život a jeho hlavní hodnoty.

Úspěch školy: 4 místo žáků školy v krajském kole přírodovědné soutěže.

Důvody: Komunikativní učitelky,které se snaží naučit žáky co nejvíce věcí.Škola,která má vysokou úroveň. Ředitelka,která se snaží co nejvíce zvelebit prostředí školy.Učitelky s kterými je legrace.

Veřejné aktivity: Sběr a recyklace odpadů v okolní přírodě. Zpívání rodičům. Učení v přírodě. Těsná spolupráce s obcí. Učení k spolupráci.

Výjimečnost: Pořádání různých akcí např.:Jízda zručnosti,Karnevalová show,Vánoční besídka pro rodiče,Literární kavárnička apod..

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu