Uděleny ceny poroty, ceny zvláštního zřetele

29.12.2011

Včera porota udělila ceny zvláštního zřetele za díly 9-12 : Cenu za SYMPATIE získala Základní škola Dubá, okres Česká Lípa  a cenu za PROFESIONALITU získala ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava Gratulujeme.

PROFESIONALITA - ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava

Okres: Ostrava-město

Zaměření: výchova a vzdělávání žáků s kombinovanými vadami

Počet žáků školy: 29

Cíle, vize školy: komplexní rozvoj osobnosti dítěte s těžkým kombinovaným postižením

Úspěch školy: jsme sice malá škola, ale známá svou koncepcí, zajišťujeme odborné praxe českým i zahraničním studentům, jsme fakultní škola Ostravské Univerzity, záznamy z praxe poskytujeme dalším školám zaměřující se na vzdělávání speciálních pedagogů

Důvody: chceme ukázat, že i děti s těžkým handicapem plní povinnou školní docházku, co, kde a jak se učí, co jsou schopni zvládnout děti imobilní, inkontinentní nekomunikující verbálně

Veřejné aktivity: účast na konferencích-záznamy z výuky, účast na mezinárodních přehlídkách tvorby handicapovaných jedinců, prezentace činnosti školy v TV

Výjimečnost: jsme jedna z mála speciálních škol, které v rámci vzdělávání používají metody, které jsou bohužel u nás stále považovány za netradiční, vzájemná propojenost výuky a podpůrných terapeutických technik zaměřující se na fyzický rozvoj

 

SYMPATIE: Základní škola Dubá, okres Česká Lípa

Okres: Česká Lípa

Zaměření: základní škola

Počet žáků školy: 190

Cíle, vize školy: Profilujeme se jako škola se zaměřením na environmentální vzdělávání, ochranu přírody a ekologii.

Úspěch školy: Obhájený titul Ekoškola

Důvody: Zhodnocení práce učitelů i žáků školy.

Veřejné aktivity: Oddíl MOP Bodlinky, záchrana obojživelníků při jarním tahu,projek Zdravá výživa a zdravý životná sty dětí a mládeže Euroregionu Nisa, Cestička do školy celosvětový projekt Eco-Schools mezinárodní organizaceFEE, zapojení do sítě Tvořivých škol , mimoškolní ekologické výchovy sítě M.R.K.E.V., spolupráce s hnutím TEREZA.

Výjimečnost: Nositel titulu EKOŠKOLA

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu