Uděleny ceny poroty, ceny zvláštního zřetele

15.11.2011

Dnes porota udělila ceny zvláštního zřetele za díly 5-8 : Cenu za SYMPATIE získala ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou a cenu za PROFESIONALITU získala ZŠ Nemyčeves. Gratulujeme.

Uděleny ceny

 

SYMPATIE - ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou 

Okres: Brno-venkov

Zaměření: malotřídní škola

Počet žáků školy: 30

 

Cíle, vize školy: Nabízet kvalitní vzdělání dětem naší vesnice. Přejeme si, aby škola byla místem radostného setkávání a osobnostního růstu všech generací občanů vesnice. Víme, že podstatou úspěchu a pozitivního rozvoje žáků je přátelské klima, prostředí důvěry a partnerství

Úspěch školy: Nositelé titulu Jeho veličenstvo kniha roku 2010, vítězství v celostátní soutěži o nejlepší školní časopis 2010 v kategorii 1. stupeň

Veřejné aktivity: Řemeslný jarmark školy, Noc s Andersenem. Svatomartinský lampiónový průvod, Vynášení zimy ze vsi, Putování za pohádkou, Masopustní průvod - spolupráce s o. s. Babyka

Výjimečnost: Výjimečné pozitivní klima školy, dobrá spolupráce s partnery, vysoce tvořivé prostředí

 

 

PROFESIONALITA : Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín

Okres: Jičín

Zaměření: málotřídní venkovská škola (dvoutřídní)

Počet žáků školy: 33

 

Cíle, vize školy: Cílem školy je postupně naučit žáky základním znalostem, dovednostem a postojům v rozsahu očekávaných výstupů a směřovat tak k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků daných RVP ZV na úrovni 2.období. Školní vzdělávací program ZŠ Nemyčeves

Úspěch školy: Vlastní didaktický postup výuky čtení,který integrací matematiky a prvouky pokládá základ k funkční gramotnosti

Veřejné aktivity: ZŠ Nemyčeves byla pilotní školou v projektu trorby a ověřování ŠVP podle RVP ZV. Dále spolupracuje s MŠMT na aktivitách zaměřených na málotřídní školy.

Výjimečnost: Osmiletá systematická práce vedoucí k didaktickému systému.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu