Rozhovor s ředitelkou vítězné školy 3.dílu

05.10.2011

Příbram /ROZHOVOR/ – Nejlepší základkou v regionální soutěži Nejlepší česká škola se stala Základní škola 28. října v Příbrami. Diplom a cenu nepřevzal nikdo jiný než ředitelka školy Iva Palánová. Škola postoupila do celorepublikového finále, které se uskuteční ještě letos. Deník vyzpovídal ředitelku Ivu Palánovou, která školu do soutěže přihlásila.

Jaké ocenění dostala vlastně škola dostala?

Škola dostala diplom pro vítěze Středočeského regionu v projektu o Nejlepší českou školu. Zvítězili jsme v lokální části, takže jsme se stali nejlepší školou Středních Čech.

Jak jste se do soutěže přihlásili?

Přihlásili jsme se v loňském školním roce, kdy nám přišla nabídka do soutěže. Učení On-line pod záštitou Ministerstva školství a Ministerstva kultury a dalších institucí vyhlásilo soutěž pro základní školy. Nám přišla soutěž zajímavá, a tak jsme odeslali přihlášku.

Co mělo být cílem soutěže?

Cílem soutěže mělo být zatraktivnit a zpopularizovat výuku na základních školách. Představit činnost škol veřejnosti a ukázat výsledky, a to v čem jsou školy odlišné a zajímavé. Cílem také bylo ocenit nejlepší školu a tím posílit její prestiž v regionu.

Školu jste přihlásila vy nebo někdo jiný? Museli jste udělat nějaké změny nebo kroky, abyste se soutěže mohli zúčastnit?

Školu jsem přihlásila já, aniž by to kdo tušil, a pak jsem s tím kolegy a žáky seznámila. Byli jsme pozváni do výběrového řízení na Pedagogickou fakultu do Prahy, kde byla přítomna odborná porota. Vybíralo se z dvou tisíc škol. Do celostátního kola a vysílání České televize postoupilo 120 škol. Z našeho regionu bylo vybráno pět škol.

Zmiňovala jste televizi, jak se na soutěži podílela?

Každá škola měla svůj medailonek v televizi. Na jaře přijela Česká televize i k nám do školy a do Galerie Františka Drtikola, se kterou úzce spolupracujeme. Chtěli jsme prezentovat, v čem jsme jiní. Naše škola se zaměřuje na výtvarnou a hudební výchovu. Prezentovali jsme hlavně tyto činnosti.

Jak probíhalo hlasování a kdo rozhodoval o vítězi?

Rozhodovala odborná porota složená z odborníků z pedagogické veřejnosti. Po odvysílání a prezentaci škol se do hlasování zapojila také veřejnost. Mohlo se hlasovat v rozhlase i televizi. V předvečer uzavření soutěže jsme vedli. Druhý den jsme se ve škole všichni sešli a najednou jsme byli o 350 hlasů horší než vedoucí škola. To nás velmi překvapilo a mrzelo. Nakonec jsme však výsledek ještě zvrátili.

Jak reagovali žáci na přihlášení do soutěže? Byli aktivní nebo se naopak nezapojovali?

Děti byly aktivní. Příkladem bylo, když jsme se dozvěděli, že v hlasování jsme druzí, tak škola se náhle zmobilizovala a všichni začali fungovat a snažit se o zvrácení výsledku. Po soutěži jsme se dozvěděli, že pro nás hlasovali i lidi z Ameriky. Máme tam totiž dvě žákyně.

Co podle vás rozhodlo o tom, že vaše škola byla nejlepší a zvítězila?

Po zpětném sledování pořadů, které školy prezentovaly si myslím, že na diváky dýchla bezprostřednost našich žáků. Z naší školy podle mě vyzařuje pohodová atmosféra, jak z hudebníků tak z malujících dětí. Oba dva žáci naší školy, kteří pořadem provázeli, byli také spontánní a nešlo o strojenost. Projevilo se určitě umění učitelů, kteří mají cit děti vést. Jsme asi jiní hlavně v hudebním a výtvarném vnímání.

Co ocenění znamená pro vás osobně?

Pro mě i pro celou školu je to potvrzení, že děláme dobrou věc. Cena je vyjádřením pochvaly za dlouhodobou práci. Při včerejším předávání i při dokončování hlasování byla škola jako jeden organizmus.

Chystáte nějaké další akce nebo projekty?

Dlouhodobě spolupracujeme s Divadlem Antonína Dvořáka Příbram a spolupráce bude dále pokračovat. Hudebníci budou mít vánoční koncert. Aktivity jsou pořád. Minulý týden probíhal celoškolní projekt, kde první stupeň měl téma s názvem Jak se slaví Vánoce v evropských zemích a na druhém stupni to byly Osobnosti Evropy.

Autor:
Vlastimil Ševr

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu