Podporujeme: Originální Goethův podzim

25.06.2017

Nejlepší česká škola doporučuje literární festival Goethův podzim www.goethuvpodzim.cz a Facebook

Goethův podzim je nový literární festival, který má za cíl popularizovat českou literaturu.
Ambicí je nechat ožít příběhy knih v podání herců. Nabídnout pohled na literaturu ze strany známých osobností. Nechat se vtáhnout do příběhů knih a inspirovat se jejich myšlenkami.
Propojit autory – čtenáře – nakladatele.
Oslavit krásu psaných textů a mluveného slova. Zapojit se můžete i Vy.

Pojetí

Jde především o popularizaci literatury

  • Autorská čtení současných autorů.
  • Herecký přednes oblíbené literatury a významných děl z minulosti.
  • Diskuzní besedy nad poselstvím děl.
  • Čestné ocenění oblíbené prózy a poezie.
  • Podpora talentů.

Cíle

  • Posláním festivalu je zvýšení zájmu o českou literaturu. Nechat knihy ožít, představit jejich myšlenky a poslání.
  • Ambicí GFML je každoročně představit premiérově 30 nových literárních děl. V prvních ročnících z ČR. V následujících letech z okolních zemí.
  • Druhotným cílem je otevřenost talentům. Dát možnost prezentovat svá, prozatím nevydaná díla i méně známých autorům, jež dostanou možnost na festivalu zaujmout potenciální nakladatele nebo sponzory.

 Více na www.goethuvpodzim.cz

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu